https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com:: III KONGRES PSIHIJATARA BOSNE I HERCEGOVINE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

Kongres psihijatara BiH sa međunarodnim učešćem

III KONGRES PSIHIJATARA BOSNE I HERCEGOVINE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

Kratki naziv: III KONGRES PSIHIJATARA BOSNE I HERCEGOVINE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

Tip Konferencija
Karakter skupa Nacionalni
Naučna oblast
Tematske oblasti Ekonomia i jej społeczne otoczenie
Jezici Serbian-Latin,
Podrazumjevani jezik Serbian-Latin

Važni datumi

Vremenska zona (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Rok za dostavljanje apstrakta 01.06.2012.
Rok za prijavu učešća 01.06.2012.
Početak konferencije 12.10.2012.
Završetak konferencije 15.10.2012.

Kontakti

Kontakt osoba -
Kontakt telefon -
Adresa e-pošte -
Kontakt sajt -
Prezentacija konferencije kpbih.ekonferencije.com


Add to Calendar 12/10/2012 15/10/2012 III KONGRES PSIHIJATARA BOSNE I HERCEGOVINE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM confOrganiser.com 01/01/2015

III KONGRES PSIHIJATARA ...

https://www.high-endrolex.com/10