https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com:: IV Kongres nefrologa BIH sa medjunarodnim ucescem

IV Kongres nefrologa BIH sa medjunarodnim ucescem

IV Kongres nefrologa BIH sa medjunarodnim ucescem

Kratki naziv: IVknbihsmu

IV Kongres nefrologa BiH sa međunarodnim učešćem će se održati u Sarajevu od 22 - 25. aprila 2015. godine

IV Kongres nefrologa BiH sa međunarodnim učešćem će se održati u Sarajevu od 22 - 25. aprila 2015. godine, s tim što će od 22 - 24. aprila biti dani Kongresa, a 25. aprila 2015. godine CME kurs na temu koja će se naknadno odrediti.

Tip Konferencija
Karakter skupa Nacionalni sa međunarodnim učešćem
Naučna oblast Medicinske nauke
    Medicina
Jezici Serbian,
Podrazumjevani jezik Serbian

Važni datumi

Vremenska zona -
Rok za dostavljanje apstrakta 20.11.2014.
Rok za prijavu učešća 15.12.2014.
Početak konferencije 22.04.2015.
Završetak konferencije 24.04.2015.

Kontakti

Kontakt osoba prof. dr Halima Resic
Kontakt telefon -
Adresa e-pošte halima.resic@undt.ba
Kontakt sajt http://www.undt.ba/
Prezentacija konferencije httpwwwundtbaenprofessionalevents156ivkongres.ekonferencije.com


Add to Calendar 22/04/2015 24/04/2015 IVknbihsmu confOrganiser.com 01/01/2015

https://www.high-endrolex.com/10