https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com:: V Međunarodni Simpozijum "Agrosym 2014"

Agrosym Jahorina

V Međunarodni Simpozijum "Agrosym 2014"

Kratki naziv: Agrosym 2014

Jahorina, 25-28 Septembar 2014, Bosna i Hercegovina
Jahorina, 25-28 Septembar 2014, Bosna i Hercegovina
Tip Konferencija
Karakter skupa Međunarodni
Naučna oblast Prirodne nauke
Tematske oblasti Biljna proizvodnja
Zaštita bilja i bezbjednost hrane
Organska poljoprivreda
Zaštita životne sredine i upravljanje prirodnim resursima
Stočarstvo
Ruralni razvoj i agroekonomija
Jezici English, Serbian,
Podrazumjevani jezik Serbian

Važni datumi

Vremenska zona (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Rok za dostavljanje apstrakta 30.04.2014.
Obavještenje o prihvatanju apstrakta 10.05.2014.
Rok za prijavu učešća 01.09.2014.
Početak konferencije 25.09.2014.
Završetak konferencije 28.09.2014.

Kontakti

Kontakt osoba -
Kontakt telefon -
Adresa e-pošte agrosym2014@yahoo.com
Kontakt sajt http://www.agrosym.rs.ba
Prezentacija konferencije agrosym.ekonferencije.com


Add to Calendar 25/09/2014 28/09/2014 Agrosym 2014 confOrganiser.com 01/01/2015

https://www.high-endrolex.com/10