https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com:: VIII Međunarodna konferencija Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici

BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI

VIII Međunarodna konferencija Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici

Kratki naziv: BSLZ 2019

Lokacija: Vlada Republike Srpske, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

VIII MEĐUNARODNA KONFERENCIJA

Republika Srpska svake godine u saobraćajnim nezgodama, pored gubitka onog najvrijednijeg a to su ljudski životi, trpi i ogromne troškove u ekonomskom smislu. Stručnjaci su izračunali da ukupni društveno ekonomski troškovi saobraćajnih nezgoda za period od 2008. do 2018. godine iznose 1.7 milijardi KM, što predstavlja oko 52% ukupnog usvojenog budžeta Republike Srpske za 2019. godinu. Zbog toga, nosioci vlasti u Republici Srpskoj su odlučno krenuli u jačanje kapaciteta bezbjednosti saobraćaja. Narodna skupština je usvojila Strategiju za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske 2013-2022, čime su stvorene pretpostavke za unapređenje bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj. Na tragu toga svake godine se održava i Međunarodna konferencija „Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“, s ciljem konstantnog animiranja kapaciteta na lokalnom nivou i stvaranja grupa stručnjaka koji će imati dovoljno entuzijazma, hrabrosti i volje da se bore sa ovim problemom društva u cjelini

Tip Konferencija
Karakter skupa Međunarodni
Naučna oblast Tehničke nauke
    Saobraćaj
Tematske oblasti Upravljanje bezbjednošću saobraćaja
Bezbjedniji putevi
Bezbjednija vozila
Bezbjedniji učesnici u saobraćaju
Njega poslije saobraćajne nezgode
Jezici English, Serbian,
Podrazumjevani jezik Serbian

Važni datumi

Vremenska zona (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Rok za dostavljanje apstrakta 30.10.2019.
Rok za prijavu učešća 20.10.2019.
Početak konferencije 24.10.2019.
Završetak konferencije 25.10.2019.

Kontakti

Kontakt osoba Milan Tešić
Kontakt telefon 051 / 220-330
Adresa e-pošte info@absrs.org
Kontakt sajt https://www.bslz-rs.org
Prezentacija konferencije bslz.ekonferencije.com


Add to Calendar 24/10/2019 25/10/2019 BSLZ 2019 confOrganiser.com 01/01/2015

https://www.high-endrolex.com/10