NACIONALNA KONFERENCIJA ASTRONOMA SRBIJE

XVII NACIONALNA KONFERENCIJA ASTRONOMA SRBIJE

Kratki naziv: NACIONALNA KONFERENCIJA ASTRONOMA SRBIJE

XVII nacionalna konferencija astronoma Srbije održaće se u Beogradu, 23-27. septembra 2014. godine. Konferencija okuplja kako domaće tako i strane eksperte iz svih oblasti astronomije i srodnih disciplina. Ovaj petodnevni skup biće organizovan u vidu tematskih celina koje će se sastojati od predavanja po pozivu domaćih i stranih naučnika, izlaganja doktorskih teza i master radova objavljenih u periodu između dve konferencije (2011 - 2014), kraćih saopštenja i postera. Na Konferenciji će biti prikazani radovi iz svih oblasti astronomije, kao i tema vezanih za astronomiju i druge srodne nauke.
-
Tip Konferencija
Karakter skupa Nacionalni sa međunarodnim učešćem
Naučna oblast Prirodne nauke
    Astronomija
Tematske oblasti Spektroskopija astrofizičke plazme
Fizika zvezda i međuzvezdane materije
Zvezdani i galaktički sistemi
Astrometrija, dinamička astronomija i planetologija
Vangalaktička astronomija i kosmologija
Interdisciplinarne studije (astrobiologija, astrohemija, geofizika, atmosferska fizika,astronautika i kosmička istraživanja)
Istorija, filozofija i nastava astronomije
Amaterska astronomija, sociologija astronomije, astronomija u umetnosti i kulturi
Jezici English, Serbian,
Podrazumjevani jezik English

Važni datumi

Vremenska zona (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Rok za dostavljanje apstrakta 15.06.2014.
Rok za prijavu učešća 15.06.2014.
Početak konferencije 23.09.2014.
Završetak konferencije 27.09.2014.
Promocija zbornika radova 15.11.2014.

Kontakti

Kontakt osoba Andjelka
Kontakt telefon 011/2027-826
Adresa e-pošte andjelka@matf.bg.ac.rs
Kontakt sajt -
Prezentacija konferencije XVIInacionalnakonfastronoma.ekonferencije.com


Add to Calendar 23/09/2014 27/09/2014 NACIONALNA KONFERENCIJA ASTRONOMA SRBIJE confOrganiser.com 01/01/2015

NACIONALNA KONFERENCIJA ...