NACIONALNA KONFERENCIJA ASTRONOMA SRBIJE

Konferencija okuplja kako domaće tako i strane eksperte iz svih oblasti astronomije i srodnih disciplina. Ovaj petodnevni skup biće organizovan u vidu tematskih celina koje će se sastojati od predavanja po pozivu domaćih i stranih naučnika, izlaganja doktorskih teza i master radova objavljenih u periodu između dve konferencije (2011 - 2014), kraćih saopštenja i postera. Na Konferenciji će biti prikazani radovi iz svih oblasti astronomije, kao i tema vezanih za astronomiju i druge srodne nauke.


Konferencije

Pretraga događaja