8. naučno-stručni skup „Studenti u susret nauci

Lokacije događaja

Ukupno: 1

Foto Naziv Tip lokacije Lokacija
Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci Mjesto održavanja Bosnia and Herzegovina