https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com - naučni skupovi, radovi, autori...

European Joint Conferences on Theory and Practice of Software - 2018

Lokacije događaja

Ukupno: 1

Foto Naziv Tip lokacije Lokacija
Makedonia Palace Mjesto održavanja Greece

https://www.high-endrolex.com/10