https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije: Ekonomski fakultet Banja Luka

Ekonomski fakultet Banja Luka

Majke Jugovića 4
Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

+387 51 430 010
kontakt@efbl.org
http://efbl.org/eng
: Akademska institucija
: Mjesto održavanja

Video

 

Misija

Misija Ekonomskog fakulteta je edukacija i osposobljavanje visokoobrazovnog akademskog i stručnog kadra, razvoj tržišno orijentisanih kompetencija studenata, kao i naučnoistraživački rad i saradnja na državnom, regionalnom i međunarodnom nivou sa naučnoistraživačkim institucijama, vladinim i nevladinim institucijama i privredom.


Vizija Ekonomskog fakulteta

Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci je moderan, razvijen, progresivan i otvoren fakultet koji predstavlja glavnu okosnicu ekonomskog razvoja Republike Srpske.

Glavni cilj Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci je da postane lider u oblasti visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i šire, u regionalnom kontekstu.

 
Potciljevi Fakulteta su:

Obezbjeđivanje kadrovsko–materijalnih pretpostavki koje će omogućiti realizaciju glavnog cilja.

Kontinuirano obavljanje modernog nastavnog procesa, usklađenog sa zahtjevima privrede i u skladu sa svim odrednicama bolonjskog procesa.

Uspostavljanje evropskog kvaliteta studija I, II i III ciklusa.

Mapa

Geo koordinate: 44.76502 , 17.19921


Mjesto održavanja

ID Naziv Početak konferencije
108 REDETE 2012 25.10.2012.
27 REDETE 2011 27.11.2011.
325 CEO 2015 konferencija, Banja Luka 31.10.2015.


Pretraga

https://www.high-endrolex.com/10