https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com: Tehnološki fakultet u Istočnom Sarajevu

Tehnološki fakultet u Istočnom Sarajevu


Zvornik, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

+387 56 261072
+387 56 260190
sekretar@tfzv.org
http://www.tfzv.org

Akademska institucija
Istraživači

Istraživanje, razvoj i projektovanje tehnoloških procesa koji omogućavaju kvalitetnu, pouzdanu i sigurnu proizvodnju uz uvažavanje kriterija ekonomičnosti, efikasnosti i zaštite okoline. 

Fakultet je visokoškolska državna ustanova koja na naučnom polju hemijskog inženjerstva i tehnologije:

  • kreira i izvodi akademske dodiplomske, postdiplomske magistarske i postdiplomske stručne studije;
  • kreira i izvodi naučno-istraživački rad povezan sa obrazovnim procesom;
  • realizuje projekte za industriju i u saradnji snjom;
  • organizuje seminare, simpozijume i druge naučne i stručne skupove;
  • objavljuje naučne i stručne radove, knjige, monografije, udžbenike, skripte, biltene i sl.;
  • sarađuje sa naučnim, stručnim, obrazovnim i ostalim organizacijama;
  • proučava, razvija i unapređuje tehnološke procese;
  • projektuje procese, uređaje, opremu, objekte i složene sisteme; 
  • pruža konsalting usluge;
  • izrađuje ateste, certifikate.

Konferencije

Roditeljska organizacija: University of East Sarajevo

Mapa

Geo koordinate: 44.40442 - 19.119235


Pretraži ogranizatore

https://www.high-endrolex.com/10