https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com: Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu


Sarajevo, Federation of Bosnia and Herzegovina, Bosnia and Herzegovina

+387 33 275 900
+387 33 275 994
info@ceokonferencija.com
http://www.efsa.unsa.ba

Akademska institucija
Istraživači
Video snicmi organizatora

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu od osnivanja 1952. godine fokusiran je na obrazovanje kreativnih i kvalitetnih stručnjaka i lidera. Danas, Fakultet je prepoznat kao vodeća institucija visokog obrazovanja i oblasti poslovnih i ekonomskih nauka.

Ponosno svoje konkurentske prednosti temelji na privlačenju najboljih i motiviranih studenata koje kroz dodatnu edukaciju afirmiše na proaktivnost, preduzetnost i inovativnost.

Želimo motivisati studente na proakivnost i preduzetnost, podstaći ih da realizuju svoje poslovne ideje. Pozivamo Vas da zajedno ostvarimo ove ciljeve, jer su upravo ti studenti Vaši budući saradnici.

Ekonomski fakultet u Sarajevu je prvi fakultet u Bosni i Hercegovini koji je usvojio i počeo realizovati ECTS kreditni sistem studiranja. Jedini je fakultet u državi koji posjeduje Evropsku akreditaciju EPAS. 

Osim toga, posjeduje i akreditaciju Austrijske agencije za osiguranje kvaliteta – AQA, te je uveden sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO 9001:2008 standardima. Fakultet je također nagrađen sa EDUNIVERSAL Palmes Certificate, te je jedina obrazovna institucija u BIH koja je članica EFMD-a i AACSB.

Konferencije


Pretraži ogranizatore

https://www.high-endrolex.com/10