Adsorpcija tri-fenil-metanske boje iz razblaženih vodenih rastvora na fožasitima opisana prema Dubinjinovoj teoriji

1. Slavica Sladojević, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Ključne reči: Ključne riječi: adsorpcija; tri-fenil-metanska boja; fožasiti

Tematska oblast: Nanostrukturni materijali

Uvodni rad: Da

Datum: 25.05.2011.

Br. otvaranja: 1111

Contemporary Materials - 2011 - Savremeni materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove