Dielektrična senzitivizacija nano praha zeo¬lit¬ske imidazol strukture 8 (ZIF-8)

1. System Administrator, ConfOrganiser.com, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Dielektrična senzitivizacija nano praha zeo¬lit¬ske imidazol strukture 8 (ZIF-8)

Tematska oblast: SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina

Datum: 12.10.2017.

Contemporary Materials 2017 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove