DIFRAKCIJSKE METODE KARAKTERIZACIJE NANOMATERIJALA

1. Svetlana Pelemiš, Tehnološki fakultet u Istočnom Sarajevu, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Dragoljub Mirjanić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Bana Lazarevića 1, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Miladin Gligorić, Tehnološki fakultet Zvornik, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Postoji mnoštvo različitih metoda karakterizacije nanomaterijala. U ovom radu biće opisano nekoliko difrakcijskih metoda. Najznačajnija je rendgenska difrakcija koja daje informacije o uređenju masivnih uzoraka. Zatim elektronska difrakcija kojom se ispituju vrlo mala područja, LEED, RHEED i neutronska difrakcija.

Ključne reči: karakterizacija nanomaterijala; rendgenska difrakcija; elektronska difrakcija; neutronska digrakcija

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 18.07.2017.

Contemporary Materials 2017 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove