FLUOR LAKOVI KAO REŠENJE PORAŽAVAJUĆEG STANJA ZDRAVLJA MLEČNIH ZUBA U OPŠTINI ŠIPOVO

1. Jovan Vojinović, University Business Academy Novi Sad, Faculty of Dental Medicine in Pancevo, Serbia i Medicinski fak, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Gordana Kuprešak, Dom zdravlja Šipovo, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Tatjana Šljokavica, Dom zdravlja Novi Grad , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Zdravlje mlečnih zuba je važan pokazatelj budućeg oralnog zdravlja u zajednici. Velika greška dosadašnjih preventivnih programa je bila usmeravanje svih akcija prema školskoj dece, što je prilično kasno, jer već formairane navike u ishrani i oralnoj higijeni se mnogo teže menjaju. Predškolskoj zubnoj nezi, iako se na papiru uvek ističe praktično se ne pridaje veći značaj.
U radu je prikazana analiza stanja zuba 6-togodišnjaka, pregledanih pred upis u prvi razred osnovne škole i upoređena sa prethodnim generacijama. Pregledom po 30 dece utvrđena je prevalenca karijsa od 86,6%(2017 god.), 80%(2018 god.) i 96,6%(2019 god). Prosečan broj obolelih zuba je iznosio za svako od navedenih godišta 6,03(2017), 5,93(2018) i 8,36%(2019). Statistički nema razlike u zabeleženoj prevalenci poslednjih tri godine, dok je ukupan broj obolelih zuba značajno povećan 2019 godine. Dobijeni rezultati su poražavajući i govore o potpunom odstustvu organizovane prevencije. Pored uticaja obolelih mlečnih zuba na ishranu, razvoj, govor i buduće zdravlje stalne denticije, najnovija istraživanja ukazuju na značajni rizik po razvoj hroničnih oboljenja(kardiovaskularnih) u odrasloj dobi.
Opština Šipovo je mala zajednica sa oko 12.000 stanovnika. U predškolskom uzrastu(0-4 god.) registrovano je 431 dete. Godišnje se rađa 84 dece(2016 god.). Primenom jednostavnog i ostvarljivog preventivnog programa koji bi obezbedio 1. pregled dece, koji je i predviđen pravilnikom Fonda, u prvoj godini života, po nicanju zuba, 2. zdravstveno vaspitne informacije roditeljima i 3. zaštitu rizične dece sa fluor lakom, mogla bi da se značajno smanji napovoljna prevalenca karijesa.

Tematska oblast: SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina

Datum: 18.07.2019.

Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove