IMPLEMENTACIJA RSI (INSPEKCIJA POSTOJEĆIH PUTEVA) U ZEMLjAMA REGIJE

1. Miroslav Đerić, Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Milan Tešić, Ministarstvo saobraćaja i veza - Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Evropska komisija je još 2001.godine, u svojoj Bijeloj knjizi, iskazala potrebu za ocjenjivanjem uticaja na bezbjednost drumskog saobraćaja i provođenjem kontrole bezbjednosti saobraćaja na putevima, a sve u cilju smanjenja broja poginulih u saobraćajnim nezgodama u periodu od 2001. do 2010.godine. U tom kontekstu, donesena je Direktiva 2008/96/EC o bezbjednosti putne infrastrukture. Svrha Direktive je osiguranje odgovarajućeg nivoa bezbjednosti saobraćaja tokom cijelog životnog ciklusa puta, počevši od planiranja, projektovanja, gradnje, pa do održavanja puta koji je već u eksploataciji.
Direktivom se propisuje uvođenje i provođenje postupaka koji se odnose na Road Safety Impact Assessment (RSIA)-„Ocjena uticaja na bezbjednost drumskog saobraćaja“, Road Safety Audit (RSA)-„Revizija bezbjednosti puteva“, Network Safety Management (NSM) and ranking of high accident concentration sections (Black Spot Management)-„Bezbjednosno ocjenjivanje dionica sa velikim brojem saobraćajnih nezgoda i upravljanje putnom mrežom sa aspekta bezbjednosti, te Road Safety Inspection (RSI)-„Inspekcija-provjera postojećih puteva sa aspekta bezbjednosti saobraćaja“.
Ovaj rad ima za cilj da prikaže postojeće stanje u zemljama regije u pogledu provođenja inspekcije-provjere postojećih puteva sa aspekta bezbjednosti saobraćaja.
Rezultati rada će omogućiti naučnoj i stručnoj javnosti sagledavanje stanja bezbjednosti saobraćaja u zemljama regije u dijelu koji se odnosi na inspekciju-provjeru postojećih puteva sa aspekta bezbjednosti saobraćaja.

Ključne reči: inspekcija; put; bezbjednost saobraćaja

Tematska oblast: Bezbjedniji putevi

Datum: 19.06.2016.

V Međunarodna konferencija ''Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici''

Stranice u zborniku:
61 - 66


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove