KOMPARACIJA VERIFIKACIJE ISPORUKE DOZE POMOĆU PORTALNE DOZIMETRIJE I ARKČEKA ZA VOLUMETRIJSKI MODULISANU RADIOTERAPIJU

1. Dražan Jaroš, Centar za radioterapiju, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Goran Kolarević, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Dragoljub Mirjanić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Milovan Savanović, Medicinski fakultet, Univerzitet Pariz-Saklej, 94276 Kremlin, Francuska, France
5. Nikola Bosnić, International Medical Centers Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Cilj ove studije je da se uporede verifikacija isporuke radioterapijskog plana pomoću portalne dozimetrije (Varian Medicinski Sistemi, Palo Alto, Kalifornija) i arkček detektora (San Nuklear, Florida). U Eklips sistemu za planiranje (TPS) (Varian Medicinski Sistemi, Palo Alto, Kalifornija) napravljeno je 20 volumetrijski modulisanih ark planova. Prije terapije potrebno je verifikovati isporuku doze na linearnom akceleratoru TrueBeam (Varian Medicinski Sistemi, Palo Alto, Kalifornija), da bi smo se uvjerili da izračunata doza u TPS-u odgovara isporučenoj na linearnom akceleratoru. Za mjerenja smo koristili dvije vrste detektora: portalna dozimetrija (amorfni silicijum) i Arkček (1386 dioda).

Slika 1. Rezultati isporuke doze: Portalna dozimetrija i ArkČek


Ova studija pokazuje da se isporučena doza na dva različita detektora razlikuje manje od 2% od izračunate doze na TPS-u. Razlika u isporučenoj i izračunatoj dozi je u skladu sa međunarodnim preporukama.

Ključne reči :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina

Datum: 06.07.2021.

Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  (94.00 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove