KORELACIJA UPADNIH DERMALNIH DOZA KOD STANDARDNIH VERTEBROGRAFIJA

1. Dragoljub Mirjanić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Bana Lazarevića 1, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

U toku radioloških pretraga pacijent neminovno dobija određenu dozu zračenja.Doza zračenja zavisi od vrste i dužine pretrage.Nakon otrkića rendgenskog aparata primjećeno je da to zračenje ima štetno dejstvo na ljudsko tijelo pa čak može biti letalno ukoliko se primjenjuje u većim dozama iznad 5-6 Gy.Međunarodne institucije koje se bave ovom oblašću su ustanovile jedinice i sistem mjera za snižavanje ovih doza na najmanju moguću dozu a da se očuva radiološki kvalitet snimka.Na osnovu izvještaja Svijeteske zdravstvene organizacije doza per capita u zadnjih 10 godina se povećala čak za 20%.
U ovom radu biće analizirane upadne dermalne doza u funkciji jedinice pretrage, godine proizvodnje aparata i proizvođača opreme rendgen aparata sa novim materijalima za apsorpciju rendgengskog zračenja.

Ključne reči: Doze zračenja; stare i nove generacije rendegen aparata.

Tematska oblast: SIMPOZIJUM B: Biomaterijali i nanomedicina

Datum: 05.06.2013.

Br. otvaranja: 246

Contemporary Materials - 2013 - Savremeni materijali

Datoteka uz rad  (13.72 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove