NOVI KONCEPT ANALIZE KREDIBILITETA OGRANIČENIH BRZINA

1. Vladan Tubić, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Serbia
2. Nemanja Stepanović, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia
3. Miloš Petković, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Serbia

Brzina saobraćajnog toka predstavlja jedan od glavnih uzroka povećanog rizika od saobraćajnih nezgoda i težih posledica, pa zbog toga predstavlja jedan od ključnih faktora na koji treba delovati u cilju povećanja nivoa bezbednosti. Postavljanje ograničenja je deo sistema upravljanja brzinama, ali neadekvatno postavljanje ograničenja u velikoj meri utiče na nepoštovanje istih. U ovom radu je korišćenjem analitičkih modela i metoda, prvi put predstavljen novi koncept analize kredibiliteta ograničenih brzina, koji je baziran na
analizi eksploatacionih brzina u funkciji različitih klasa protoka. Ukupno je analizirano 17 deonica sa razičitim karakterom saobraćajnih tokova koji se na njima realizuju, od kojih je na jednoj sprovedeno terensko istraživanje. Na osnovu rezultata utvrđeno je da su na ovaj način dobijene vrednosti brzina bliže vrednostim 85. percentila brzine i vrednostima brzine kojima se kreću vozači u okviru ciljne grupe na koju treba usmeriti fokus i koju treba prilagoditi sistemu upravljanja brzinama. Na osnovu navedenog, zaključuje se da novi koncept predstavlja adekvatnu meru za ispitivanje kredibiliteta i definiše osnov za unapređenje modela za proračun eksploatacionih brzina.

Ključne reči: kredibilitet ograničenja; eksploatacione brzine; upravljanje brzinama; merodavni protok

Tematska oblast:

Datum: 20.10.2018.

VII Međunarodna konferencija Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici

Stranice u zborniku:
37 - 46


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove