Obnovljivi izvori energije i zaštita životne sredine

1. Darko Divnić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Bana Lazarevića 1, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Dragoljub Mirjanić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Bana Lazarevića 1, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Obnovljivi izvori energije se nalaze u prirodi i obnavljaju u cjelini ili djelimično. Potreba za korišćenjem takvih izvora energije javila se proteklih nekoliko decenija pošto su objavljeni alarmantni podaci o posljedicama emisije gasova sa efektom staklene bašte, koji nastaju sagorijevanjem fosilnih goriva. To je dovelo do klimatskih promjena u svijetu koje se prije svega ogledaju u povećanju prosječne temperature, odnosno globalnom zagrijavanju. Klimatski poremećaji nisu zaobišli ni Zapadni Balkan – temperature rastu od početka 80-tih godina prošlog vijeka, a zbog klimatskih poremećaja mogu se očekivati sušna i topla ljeta, ekstremne promjene vremenskih prilika, oscilacija temperature, periodi nestabilne klime, pojave poput poplava i grada. EU je prihvatila obavezu da do 2020. zarad borbe protiv klimatskih promena smanje emisije gasova sa efektom staklene bašte, među kojima je ugljen-dioksid, za 20% u odnosu na 1990. godinu, da udio obnovljivih izvora energije poveća na 20% i da mjerama energetske efikasnosti ostvari uštede od 20%.U radu će se analizirati prednosti i nedostaci korištenja obnovljivih izvora energije sa posebnim akcentom na zaštitu životne sredine

Ključne reči: obnovljivi izvori energije;klimatske promjene;zaštita životne sredine

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 14.07.2017.

Contemporary Materials 2017 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove