https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com: POJAVA OSTEOPENIJE I OSTEOPOROZE KOD PACIJENTKE KOJE PRIMAJU, POREĐENO SA ONIMA KOJE NE PRIMAJU HRONIĆNU KORTIKOSTEROIDNU TERAPIJU

POJAVA OSTEOPENIJE I OSTEOPOROZE KOD PACIJENTKE KOJE PRIMAJU, POREĐENO SA ONIMA KOJE NE PRIMAJU HRONIĆNU KORTIKOSTEROIDNU TERAPIJU

1. Nenad Kocikj, PZU Dr.Kocikj, Macedonia

Apstrakt

Uvod: Osteoporoza je vrlo česta metabolička bolest razvijenog sveta, koju karakterizira smanjenje koštane mase i poremećena mikroarhitektura kostiju. Zahvača uglavnom žene, ređe muškarce, a vrlo retko deca. Najčešća je tzv.postmenopauzalna osteoporoza koja nastaje zbog pada ženskog spolnog hormonona estrogena i razvija se 15+20 godina nakon menopauze ili u mlađoj dobi(rana menopauza, operacije potpunog uklanjanja jajnika), kao i osteoporoza izazvana od kortikosteroida ako se primaju doze veće od 5mg na dan, više od tri meseca. Osteopenija je smanjena gustoća koskene mase i često prethodi ostoporozi.


Cilj: Da se utvrdi pojava osteopenije i osteoporoze kog žena na kortikosteroidnu terapiju, prema vremenu primanja terapije, dozu leka i starosti osobe. Prema vremenu primanja delimo pacijentke na one koje primaju do 1 godinu, do 3 godine i iynad 3 godine. Prema dozi leka do 5mg, do 10mg iynad 10mg prednizolona.


Metode: Istraživanje je dizajnirano kao retrospektivna kohortna studija, koristeći rezultate dobijeni merenjem BMI (Body mass index) primenom ultrazvućne denzitometrije, merenjem gustinu kosti na radiusu i tibiji i sumiranjem rezultata kao srednja vrednost. Obuhvaćene su rezultati merenja kod 100 žena iznad 40 godina starosti u toku 5 godina.


Rezultati: Većina ispitanika, neovisno od godine starosti, koji koriste kortikosteroidi iznad 3 meseci, pokazuju znaci osteopenije, a iznad 1 godine postojanje osteoporoze. Postoji jasna povezanost između upotreba kortikosteroida i pojava oseopenije i osteoporoze, čak i kod mlađih ispitanika. Koliko je veća dnevna doza i vreme uzimanja kortikosteroida, toliko je veće smanjenje koštane mase ispitanika.


Zaključak: Postoji jasna povezanost između upotrebe kortikosteroida i pojavu oseopenije i osteoporoze, čak i kod mlađih ispitanika. Koliko je veća dnevna doza i vreme uzimanja kortikosteroida, toliko je veće smanjenje koštane mase.

Ključne reči :

Tematska oblast: Medicina

Datum: 28.12.2022.

Informatika u Biomedecini 2023

Datoteka uz rad  (93.74 KB)
Datoteka uz rad  (165.18 KB)
Datoteka uz rad  (151.37 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove

https://www.high-endrolex.com/10