Primena kontrole pristupa kao savremenog koncepta za povećanje nivoa usluge i bezbednosti saobraćaja na putevima

1. Sreten Jevremović, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia
2. Katarina Đurić, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia
3. Dragan Savić, Max Travel d.o.o. Beograd, Serbia

Osnovna predispozicija za razvoj i ekonomsku konkurentnost svake države na tržištu je postojanje i razvijenost putne infrastrukture. Procesom planiranja, izgradnje, kontrole i kasnijeg održavanja puteva postiže se željeni nivo kvaliteta. Najčešće, problemi nastaju nakon izgradnje, kao posledica nekontrole i neodržavanja. Na nivo usluge i bezbednost puta negativno utiče veliki broj bespravno izgrađenih pristupnih puteva i saobraćajnica koje se priključuju na državni ili javni put. Negativne posledice ovakvog načina funkcionisanja su veliki vremenski gubici i smanjenje prosečne brzine. Posledično se može javiti problem smanjenja transportnih zahteva korisnika, što bi kao krajnji rezultat dalo loše uložena finansijska sredstva u izgradnju određene saobraćajnice. Kao jedno od potencijalnih rešenja predlaže se kontrola pristupa, koja na veoma jednostavan i efikasan način rešava problem velikog broja bespravno izgrađenih pristupnih puteva. Cilj ovog rada je da se ukaže na mogućnost i prednosti primene kontrole pristupa na mreži lokalnih puteva, koja bi pravilnom primenom, za posledicu imala povećanje nivoa usluge i nivoa bezbednosti saobraćaja.

Ključne reči: kontrola pristupa; nivo usluge; bezbednost saobraćaja

Tematska oblast: Bezbjedniji putevi

Datum: 18.06.2016.

V Međunarodna konferencija ''Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici''


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove