PRIMJENA RADIJACIONE ZAŠTITE U PROJEKTOVANjU BUNKERA U RADIOTERAPIJI

1. Dražan Jaroš, Centar za radioterapiju, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Goran Kolarević, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Dragoljub Mirjanić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Prvo projektovanje zaštite u radioterapiji (RT) je bilo bazirano na empirijskim formulama. Ozbiljnije preporuke iz oblasti radijacione zaštite i projektovanja proračuna zaštite u RT javljaju se sedamdesetih godina u obliku National Council on Radiation Protection (NCPR) 49 protokola i odnosi se na X i gama zrake do 10MV. Nakon ovog protokola javlja se niz novih protokola, sve do NCRP 151 koji je još uvijek važeći i smatra se najpotpunijim i sveobuhvatnijim protokolom. Evropski pandam je protokol Međunarodne agencije za atomsku energiju broj 49- IAEA Safety Reports Series No 47. Svrha ovog rada je da pokaže da li je debljina zidova u Centru za radioterapiju dovoljna da smanji tj limitira dozu na prihvatljiv nivo kako za zaposlena lica tako i za obično stanovništvo. Kalkulacija debljine zida je izvršena po preporukama NCPR 151. Rezultati kalkulacije pokazuju da su zidovi adekvatne debljine za energiju 6 MV.

Ključne rečitestttt :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina

Datum: 01.08.2019.

Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  (74.00 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove