PROBIOTICI U STOMATOLOGIJI

1. Tijana Adamović, Medicinski fakultet Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Nataša Trtić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Verica Pavlić, PHI Institute of Dentistry, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Jovana Lovrić, JZU Zavod za stomatologiju , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Probiotici su živi mikroorganizmi koji primjenjeni u adekvatnoj količini imaju povoljne učinke na zdravlje domaćina.Postoje različiti tipovi bakterija koji se koriste kao probiotici. Najčešće korišteni probiotici su različite vrste Bifidobacterium i Lactobacillusa. Probiotičke bakterije stimulišu rast „dobrih bakterija“ a suprimiraju rast patogenih bakterija. Probiotici su danas široko proučavani kao njihovi korisni efekte u lečenju mnogih prevladavajućih bolesti. Ovaj pregledni rad je pokušaj da se kratko diskutuje o ulozi probiotika u oralnom zdravlju.


Ključne reči: Ključne reči: karijes; Laktobacil; probiotici; halitozis; parodontopatija

Tematska oblast: SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina

Datum: 19.09.2017.

Contemporary Materials 2017 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  (71.61 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove