PROJEKTOVANJE I IZRADA PUMPE NA HIDRAULIČNI (VODENI) UDAR

1. Slobodan Bunić, UPS, Fakultet za ekologiju, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Milorad Maksimović, Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Borislav Malinović, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Melenta Lakić, TEM INŽENJERING,, d.o.o. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Izrada pumpe je krajnje jednostavna. Osim dva ventila, nema drugih pokretnih dijelova. Koristi se na mjestima gdje nema na raspolaganju snabdjevanja energijom (struja , agregat i sl.). Naziv je dobila po udarnom efektu vode, koji koristi za naglo povećanje pritiska, kojim se voda izbacuje na visinu veću od visine vodenog zahvata.

U radu je opisana izrada pumpe te prikazani eksperimentalni podaci gdje se voda sa zahvata (Q1=18 L/min) spušta na visinsku razliku od 10 m, a poslije ista samu sebe izbacuje na visinsku razliku od 35 m uz koeficijent iskorištenja η=25%.


Ključne reči: projektovanje pumpe; hidraulični udar; hidraulični ovan

Tematska oblast: SIMPOZIJUM C - Voda

Datum: 04.07.2016.

Contemporary Materials 2016 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  (11.23 MB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove