Radovi


IDNazivKonferencija
6000Lighting technology to reduce the effects of Covid-19
Pylyp Hovorov, Anastasiia Kindinova, Irina Ivankova
Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali
5988Ekstrakcija naftnih ugljovodonika iz zemljišta
Duška Bjelobrk, pero dugić, Tatjana Cvijanović, Tihomir Predić, Tatjana Botić, Aleksandra Borković, Tatjana Docić Kojadinović
Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali
5987Sustainable water management method for predicting the availability of water resources
Svetlana Stevović, Dijana Djuric, Ivan Stevović, Zoran Kapelan
Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali
5981Using the water footprint method in determining the required amounts of water for the population, industry and agriculture
Stojan Srbinoski, Mitar Lutovac
Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali
5965PREDNOSTI I MANE POSTROJENjA ZA PREČIŠĆAVANjE OTPADNIH VODA MANjIH NASELjA
Veljko Đukić, Ognjen Đukić
Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali
5964Application of GIS applications in balancing the required quantities of water in the catchment areas and their management for the needs of the water management activities with emphasis on the management of the existing water supply systems
Stojan Srbinoski
Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali
5962ULTRA-TURRAX ZASNOVANA DISPERZIVNA MIKROEKSTRAKCIJA NA ČVRSTOJ FAZI ZA ODREĐIVANJE METALA U FLAŠIRANOJ VODI
Marko Stepanović, Danijela Maksin, Ljiljana Janković Mandić, Tanja Brdarić, Danka Aćimović, Zvjezdana Sandić, Antonije Onjia
Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali
5931The possibility of applying Smart pipes in pressurized systems, as an integral part of the water management activities, with special emphasis on the Water Supply Systems
Mitar Lutovac, Stojan Srbinoski, Olga Popova, Bojana Lutovac, Margarita Anatolievna Kostenko
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
5884ODRŽIVI RAZVOJ I INTEGRALNO UPRAVLjANjE VODAMA REPUBLIKE SRPSKE
Veljko Đukić, Biljana Đukić
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
5879LED TECHNOLOGY FOR DRINKING WATER PURIFICATION
Pylyp Hovorov, Anastasiia Kindinova, Irina Ivankova
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. >>