https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com: UKLANjANjE AZO BOJA IZ OTPADNIH VODA TEKSTILNE INDUSTRIJE KORIŠTENjEM ELEKTROOKSIDACIJE I ELEKTRO-FENTON PROCESA

UKLANjANjE AZO BOJA IZ OTPADNIH VODA TEKSTILNE INDUSTRIJE KORIŠTENjEM ELEKTROOKSIDACIJE I ELEKTRO-FENTON PROCESA

1. Borislav Malinović, University of Banja Luka, Faculty of Technology, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Drazenko Bjelic, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Tijana Đuričić, Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Milica Govedarica, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Otpadne vode tekstilne industriji imaju visok sadržaj organskih materija, visoku obojenost, različite minerale i metale, a često i toksične i kancerogene materije. Od svih boja koje se koriste u tekstilnoj industriji, najzastupljenije su azo boje. Azo boje su po strukturi složena jedinjenja i njihovo uklanjanje iz otpadnih voda nije jednostavno. U ovom radu elektrooksidacija i elektro-Fenton proces, kao jedni od najefikasnijih elektrohemijskih naprednih oksidacijskih procesa za uklanjanja organskih zagađivača u otpadnim vodama, korišteni su za tretman sintetske otpadne vode koja sadrži „Bemacid Red“ boju kao zagađivač. Ispitano je nekoliko procesnih parametara koji utiču na efikasnost nastanka OH. i razgradnju boje. Kao katodni materijal korišten je nerđajući čelik (SS), a korištene anode su od miješanih metalnih oksida (MMO) - Ru miješani oksid (titanijumski supstrat prevučen sa 6g Ru/m2) i Ru-Ir miješani oksid (titanijum supstrat prevučen sa 6g Ru-Ir/m2). Rezultati su pokazali da je elektrodni par Ru:SS efikasniji u u odnosu na par Ru-Ir:SS, kao i da je elektro-Fenton proces efikasniji u poređenju sa elektrooksidacijom.

Ključne reči :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM C - Voda

Datum: 02.07.2024.

Contemporary Materials 2024 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  (71.00 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove

https://www.high-endrolex.com/10