https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com - Radovi

Radovi

Ukupno: 4108 IEE format ispisa radova APA format ispisa radova Tabelarni ispis radova

[1] Azra Pirovic "ČISTOĆA I ISTROŠENOST MOBILNIH ZUBNIH PROTEZA" - Informatika u Biomedecini 2024, 2024-03-23
( https://ekonferencije.com/paper/view/6561)
[2] Jelena Bećarević "Polimorfizam CYP2C9 i VKORC1 gena uključenih u metabolizam varfarina kod pacijenata Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske" - Informatika u Biomedecini 2024, 2024-03-18
( https://ekonferencije.com/paper/view/6560)
[3] Božidarka Arsenović "NEKA PITANJA RAZVOJA I PRIMJENE ODRŽIVOG VAZDUHOPLOVNOG GORIVA, SAF SA ASPEKTA SMANJENJA ENISIJA CO2" - Contemporary Materials 2024 - Savremeni Materijali, 2024-03-12
( https://ekonferencije.com/paper/view/6559)
[4] Ognjenka Janković, Smiljana Paraš, Radmila Arbutina, Nataša Knežević, Sanja Ilić, Sanja Gnjato, Sanja Subotić, Verica Protić Berić, Vladan Mirjanić "CLINICAL EVALUATION OF THREE DIFFERENT SELF-ADHERING MATERIALS IN CLASS I RESTORATIONS" - Contemporary Materials 2024 - Savremeni Materijali, 2024-03-06
( https://ekonferencije.com/paper/view/6558)
[5] Anesa Pirović-Kadić "Eksterna resorpcija korjenova uzrokovana ortodontskim tretmanom fiksnim aparatima" - Informatika u Biomedecini 2024, 2024-03-05
( https://ekonferencije.com/paper/view/6557)
[6] Jelica Kundacina "Maligni poremećaj srčanog ritma i značaj ugradnje ICD-a" - Informatika u Biomedecini 2023, 2023-10-13
( https://ekonferencije.com/paper/view/6554)
[7] Nikolina Vesić "Značaj radioterapije u liječenju metastatskih formi Juingovog sarkoma – prikaz slučaja" - Informatika u Biomedecini 2023, 2023-10-12
( https://ekonferencije.com/paper/view/6553)
[8] Nikolina Vesić "Značaj radioterapije u liječenju metastatskih formi Juingovog sarkoma" - Informatika u Biomedecini 2023, 2023-09-30
( https://ekonferencije.com/paper/view/6552)
[9] Tade Popović "COVID 19 pneumonija kod pacijenta sa kombiniranom varijabilnom imunodeficijencijom" - Informatika u Biomedecini 2023, 2023-09-14
( https://ekonferencije.com/paper/view/6551)
[10] Valentina Veselinović, Nataša Trtić, Tijana Adamovic, Olivera Dolić, Radmila Arbutina, Aleksandra Đeri, Saša Marin, Nataša Knežević "INFLUENCE OF DIFFERENT CONCENTRACIONS OF GOLD NANOPARTICLES ON SURFACE PROPERTIES AND ANTIMICROBIAL POTENTIAL OF DENTURE BASE ACRLYIC RESIN MATERIALS " - Contemporary Materials 2023 - Savremeni materijali, 2023-08-31
( https://ekonferencije.com/paper/view/6550)
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. >>
 12. Zadnja
Pretraži radove

https://www.high-endrolex.com/10