Radovi

Ukupno: 3543 IEE format ispisa radova APA format ispisa radova Tabelarni ispis radova

[1] Jean-Marie Dubois, Luka Kelhar, Spomenka Kobe "AMORPHOUS Al-Ce-Cu-Fe ALLOYS: GLASS FORMATION, PROPERTIES AND STRUCTURAL COMPLEXITY " - Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali, 2019-06-26
( https://ekonferencije.com/paper/view/5715)
[2] Zoran Rajilic, Nikola Stupar "EMERGENCIJA UREĐENOG KRETANjA PRI DJELOVANjU FLUKTUIRAJUĆE SILE NA OSCILATOR " - Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali, 2019-06-19
( https://ekonferencije.com/paper/view/5714)
[3] Krsto Mijanović "PRODUCTION OF 1,5-DINITROXY-3-NITRATE PENTAN DOUBLE REACTION" - Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali, 2019-06-18
( https://ekonferencije.com/paper/view/5713)
[4] Veljko Đukić, Ognjen Đukić "THE HEALTH SIGNIFICANCE OF ALUMINUM IN DRINKING WATER" - Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali, 2019-06-17
( https://ekonferencije.com/paper/view/5712)
[5] Veljko Đukić "ZDRAVSTVENO ZNAČENjE ALUMINIJA U VODI ZA PIĆE" - Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali, 2019-06-17
( https://ekonferencije.com/paper/view/5711)
[6] Tanja Jošić Tegeltija "UTICAJ RAZLIČITIH MATERIJALA ZA DEFINITIVNU OPTURACIJU KANALA KORIJENA NA POSTOPERATIVNU BOL, KVALITET ENDODONTSKOG PUNjENjA I DISKOLORACIJU ZUBA" - Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali, 2019-06-13
( https://ekonferencije.com/paper/view/5710)
[7] Dušan Ješić, Pavel Kovač, Borislav Savković, Dražen Sarjanović, D Golubović "COMPARATIVELY TESTING OF TRIBOLOGICAL CHARACTERISTICS OF NODULAR CAST IRON AUSTEMPERED BY CLASSIC AND ISOTHERMAL PROCEDURE" - Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali, 2019-06-04
( https://ekonferencije.com/paper/view/5709)
[8] Nikola Cekić "GLASS FACADES IN CONTEMPORARY URBARCHITECTURE" - Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali, 2019-06-03
( https://ekonferencije.com/paper/view/5708)
[9] Jean-Marie Dubois, Luka Kelhar, Spomenka Kobe "Amorphous Al-Ce-Cu-Fe alloys: Glass formation and properties" - Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali, 2019-05-30
( https://ekonferencije.com/paper/view/5707)
[10] Tijana Adamović, Nataša Trtić, Verica Pavlić, Valentina Veselinović, Ognjenka Janković, Renata Tamburić "Efekat lokalne primjene probiotika kao adjuvantne mjere nehirurškom liječenju parodontopatije" - Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali, 2019-05-29
( https://ekonferencije.com/paper/view/5706)
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. >>
 12. Zadnja
Pretraži radove