https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com - Radovi

Radovi

Ukupno: 4108    APA format ispisa radova IEE format ispisa radova Tabelarni ispis radova

1. A. Pirovic (2024). ČISTOĆA I ISTROŠENOST MOBILNIH ZUBNIH PROTEZA. Informatika u Biomedecini 2024 , 15.-16. jun. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/6561 )
2. J. Bećarević (2024). Polimorfizam CYP2C9 i VKORC1 gena uključenih u metabolizam varfarina kod pacijenata Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Informatika u Biomedecini 2024 , 15.-16. jun. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/6560 )
3. B. Arsenović (2024). NEKA PITANJA RAZVOJA I PRIMJENE ODRŽIVOG VAZDUHOPLOVNOG GORIVA, SAF SA ASPEKTA SMANJENJA ENISIJA CO2. Contemporary Materials 2024 - Savremeni Materijali , 05.-06. septembar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/6559 )
4. O. Janković, S. Paraš, R. Arbutina, N. Knežević, S. Ilić, S. Gnjato, S. Subotić, V. Protić Berić, V. Mirjanić (2024). CLINICAL EVALUATION OF THREE DIFFERENT SELF-ADHERING MATERIALS IN CLASS I RESTORATIONS. Contemporary Materials 2024 - Savremeni Materijali , 05.-06. septembar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/6558 )
5. A. Pirović-Kadić (2024). Eksterna resorpcija korjenova uzrokovana ortodontskim tretmanom fiksnim aparatima. Informatika u Biomedecini 2024 , 15.-16. jun. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/6557 )
6. J. Kundacina (2023). Maligni poremećaj srčanog ritma i značaj ugradnje ICD-a. Informatika u Biomedecini 2023 , 29.-30. decembar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/6554 )
7. N. Vesić (2023). Značaj radioterapije u liječenju metastatskih formi Juingovog sarkoma – prikaz slučaja. Informatika u Biomedecini 2023 , 29.-30. decembar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/6553 )
8. N. Vesić (2023). Značaj radioterapije u liječenju metastatskih formi Juingovog sarkoma. Informatika u Biomedecini 2023 , 29.-30. decembar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/6552 )
9. T. Popović (2023). COVID 19 pneumonija kod pacijenta sa kombiniranom varijabilnom imunodeficijencijom. Informatika u Biomedecini 2023 , 29.-30. decembar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/6551 )
10. V. Veselinović, N. Trtić, T. Adamovic, O. Dolić, R. Arbutina, A. Đeri, S. Marin, N. Knežević (2023). INFLUENCE OF DIFFERENT CONCENTRACIONS OF GOLD NANOPARTICLES ON SURFACE PROPERTIES AND ANTIMICROBIAL POTENTIAL OF DENTURE BASE ACRLYIC RESIN MATERIALS . Contemporary Materials 2023 - Savremeni materijali , 07.-08. septembar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/6550 )
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. >>
 12. Zadnja
Pretraži radove

https://www.high-endrolex.com/10