STANjE I PERSPEKTIVE ELEKTROENERGETIKE SRBIJE

1. Tomislav Pavlović, University of Nis, Faculty of Sciences and Mathematics, , Serbia
2. Dragana Milosavljević, University of Nis, Faculty of Sciences and Mathematics, , Serbia
3. Dragoljub Mirjanić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

U radu će biti date osnovne informacije o razvoju, sadašnjem stanju i perspektivama elektroenergetike Srbije. U vezi sa tim, pažnja će biti posvećena energetskim resursima od interesa za elektroenergetiku Srbije (ugalj, nafta, zemni gas, voda, sunce, vetar, biogas). U daljem će biti date informacije o termoelektranama, hidroelektranama, solarnim elektranama, vetroelektranama i elektranama na biogas u Srbiji. Na kraju će biti dati zaključci o sadašnjem stanju i perspektivama elektroenergetike Srbije.

Ključne reči :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 11.07.2017.

Contemporary Materials 2017 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  (67.00 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove