STANjE I PERSPEKTIVE ELEKTROENERGETIKE SRBIJE

1. Tomislav Pavlović, University of Niš, Faculty of Sciences and Mathematics, Višegradska 33, 18 000 Niš, Serbia, Serbia
2. Dragana Milosavljević, University of Nis, Faculty of Sciences and Mathematics, Visegradska 33, 18 000 Nis, Serbia
3. Dragoljub Mirjanić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Bana Lazarevića 1, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

U radu će biti date osnovne informacije o razvoju, sadašnjem stanju i perspektivama elektroenergetike Srbije. U vezi sa tim, pažnja će biti posvećena energetskim resursima od interesa za elektroenergetiku Srbije (ugalj, nafta, zemni gas, voda, sunce, vetar, biogas). U daljem će biti date informacije o termoelektranama, hidroelektranama, solarnim elektranama, vetroelektranama i elektranama na biogas u Srbiji. Na kraju će biti dati zaključci o sadašnjem stanju i perspektivama elektroenergetike Srbije.

Ključne reči: elektroenergetika u Srbiji termoelektrane; hidroelektrane; solarne elektrane; vetroelektrane i elektrane na biogas.

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 11.07.2017.

Contemporary Materials 2017 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  (67.00 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove