STRATEGIJE U FUNKCIJI UPRAVLjANjA BEZBJEDNOŠĆU SAOBRAĆAJA-ANALIZA POSTOJEĆIH STRATEGIJA U ZEMLjAMA REGIJE

1. Miroslav Đerić, Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Milan Tešić, Ministarstvo saobraćaja i veza - Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Bojan Marić, Univerzitet u Istočnom Sarajevu Saobraćajni fakultet Dobo, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Zoran Andrić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Da bi smo upravljali bezbjednošću saobraćaja, odnosno projektovali buduće željeno stanje, potrebno je poznavanje postojećeg stanja bezjednosti saobraćaja. U tom cilju svrha Strategija bezbjednosti saobraćaja je upoznavanje sa postojećim stanjem bezbjednosti saobraćaja, projektovanje stanja bezbjednosti saobraćaja kome težimo, te upravljačkih mjera odnosno smjernica putem kojih ćemo najbrže i najlakše doći do željenog stanja.
Ovaj rad ima za cilj da prikaže postojeće strategije u oblasti bezbjednosti saobraćaja u zemljama regije (Srbija, Hrvatska, Crna Gora), u pogledu analize postojećeg stanja, projektovanja željenog stanja i upravljačkih mjera u cilju približavanja postojećeg stanja željenom stanju, sa osvrtom na strateške dokumente u oblasti bezbjednosti saobraćaja u Bosni i Hercegovini.
Rezultati rada će omogućiti naučnoj i stručnoj javnosti sagledavanje stanja bezbjednosti saobraćaja u zemljama regije, željeno stanje, te upravljačke mjere, putem kojih se pribiližavanjem postojećeg stanja željenom stanju, upravlja bezbjednošću saobraćaja.

Ključne reči: strategija; upravljanje; bezbjednost saobraćaja

Tematska oblast: Upravljanje bezbjednošću saobraćaja

Datum: 19.06.2016.

V Međunarodna konferencija ''Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici''


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove