UTICAJ RAZLIČITIH LIGIRAJUĆIH SISTEMA NA POJAVU TRENjA TOKOM TERAPIJE FISKNIM ORTODONTSKIM APARATIMA

1. Tijana Adamović, Medicinski fakultet Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Vladan Mirjanić, Medicinski fakultet, Odsjek Stomatologija, Univerzitet u Banja Luci, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Adriana Arbutina, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Jedan od faktora koji značajno može da uspori tok terapije fiksnim ortodontskim aparatima je trenje, koje se javlja prilikom pomjeranja zuba duž žičanog luka. Veliki je broj faktora koji utiču na pojavu trenja, a među njima su: materijal bravice, materijal luka, površinska hrapavost slota bravice i luka, meziodistalna širina bravice (raspon luka između bravica), veličina luka, tip ligature koji se primjenjuje tokom terapije. Izbor ligirajućih sistema treba prilagoditi planiranom toku terapije (ligaturne gumice, ligaturne gumice obložene silikonom, žičane ligature, samoligirajuće bravice), kako ne bi došlo do neželjenih efekata koji mogu značajno da produže tok terapije. Cilj rada je da se napravi kratak prgled uticaja različitih ligirajućih sistema na pojavu trenja prilikom provođenja terapije fiksnim ortodontskim aparatima.

Ključne reči: trenje; ligirajući sistemi; ortodontska terapija

Tematska oblast: SIMPOZIJUM B: Biomaterijali i nanomedicina

Datum: 21.06.2013.

Br. otvaranja: 528

Contemporary Materials - 2013 - Savremeni materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove