UTICAJ ZAPRLJANOSTI SOLARNIH MODULA NA NJIHOVU ENERGETSKU EFIKASNOST

1. Ivana Radonjić, University of Nis, Faculty of Sciences and Mathematics, Department of Physics, Višegradska 33, Serbia
2. Tomislav Pavlović, University of Niš, Faculty of Sciences and Mathematics, Višegradska 33, 18 000 Niš, Serbia, Serbia
3. Dragoljub Mirjanić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Bana Lazarevića 1, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Darko Divnić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Bana Lazarevića 1, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

U radu je razmatran uticaj zaprljanosti solarnih modula na njihovu energetsku efikasnost. Soiling is the term used to describe the deposition of dust on solar modules. Dust most often contains organic minerals and particles that result from the burning of fossil fuels, etc. U istraživanjima koja su se bavila ispitivanjem uticaja prašine na efikasnost solarnih modula u svetu, Laboratoriji za solarnu energetiku na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu i Laboratoriji za solarnu energetiku u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske, zaključeno je da sve vrste prašine negativno utiču na energetsku efikasnost solarnih modula pri čemu najveći uticaj imaju pepeo, krečnjak (kalcijum-karbonat), crvena zemlja i pesak (silicijum-dioksid).

Ključne reči: solar modules; soiling; dust; energy efficiency

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 16.07.2019.

Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove