https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com - naučni skupovi, radovi, autori...

Uslovi korišćenja


Prihvatanje uslova

Korišćenjem sajta eRadovi.com korisnik je saglasan pravilima sajta, važećim zakonima Republike Srbije i Zakon o kulturi Republike Srbije i samim tim je podložan krivičnoj i materijalnoj odgovornosti u slučaju ne poštovanja i zloupotrebe istih.

Registracija i lozinka

Svaki korisnik mora se registrovati kako bi koristio usluge portala. Proces registracije se vrši jednostavnim popunjavanjem formulara gde korisnik ostavlja svoje podatke (ime, prezime, adresu e-pošte, adresu...). Svi dostavljeni lični podaci ostaju poznati samo nama kako bismo pratili interesovanja naših korisnika radi poboljšanja i modifikovanja sadržaja kao i obaveštavanju o novinama i ponudama i radi isplate. Portal eRadovi.com Vam garantuje privatnost.

Usluge eRadovi.com portala

eRadovi.com omogućava svim korisnicima besplatan pregled osnovnih sadržaja o objavljanim radovima. Da li će se rad moć preuzeti kompletan rad, određuje njegovo autor u saglasnosti sa organizatorom skupna (konerencije).
Svi autori i organizatori skupova mogu besplatno da koriste osnovne usluge portala (usluge koje ne zahtevaju dodatno podešavanje).

Autorska prava

eRadovi.com obavezuje da će poštovati sva autorska prava objavljenog sadržaja od strane korisnika. Ako smatrate da je došlo do bilo kakve povrede Vaših intelektualnih prava, molimo Vas, kontaktirajte nas na info@radovi.com.

Promene uslova i pravila korišćenja

eRadovi.com zadržava prava promene uslova i pravila bez najave. Sve izvršne promene biće objavljene na ovoj stranici. O svim važnijim promenama korisnici - registrovani članovi će biti obavešteni putem e-pošte ili objavom na portalu.

Poricanje garancije

eRadovi.com nije odgovorna za tačnost, kompletnost, zakonitost, pouzdanost i dostupnost sadržaja objavljenih na potralu od strane registrovanih korisnika. eRadovi.com nije odgovorna za brisanje, neuspešno čuvanje, slanje ili dostavljanje bilo kakvih informacija ili sadržaja. eRadovi.com ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu skidanjem fajlova ili pristupom bilo kakvom sadržaju na Internetu do koga se došlo pomoću Portala. Korišćenjem Portala prihvatate punu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem sadržaja do kojih ste došli putem Portala.

Ograničenje odgovornosti

eRadovi.com nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka sa Portala. eRadovi.com nije odgovoran za eventualnu nemogućnost korišćenja Portala ili Servisa, od strane korisnika. eRadovi.com nije odgovoran ni jednom korisniku za štetu koju korisnik pretrpi pravilnim ili nepravilnim korišćenjem Portala. Portal nije odgovoran za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa usled elementarnih nepogoda ili problema funkcionisanja interneta, kvarova na računarskoj opremi ili problema sa istom, nestanka struje, nesaradnji trećih lica itd.

UPOZORENjE: Svaki rad na ovom sajtu je autorsko i intelektualno vlasništvo. Bez dozvole autora, nije moguća dalja distribucija, kopiranje, umnožavanje, publikovanje, preoblikovanje, ili bilo koja druga radnja koju sankcioniše Zakon o autorskom pravu.

Kontakt
Ako imate bilo kakva pitanja u vezi uslova i pravila korišćenja portala, molimo Vas, kontaktirajte nas putem e-pošte: info@radovi.com ili putem telefona 00387 65 917 524


Datum: 24.02.2009.   

https://www.high-endrolex.com/10