FORESTRY SCIENCE AND PRACTICE FOR THE PURPOSE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF FORESTRY

Šumarska nauka u funkciji održivog razvoja šumarstva
25 godina šumarstva Republike Srpske

Kratki naziv FORSD 2017
Lokacija Faculty of Forestry, University of Banja Luka
Banja Luka
Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA POVODOM 25 GODINA ŠUMARSKOG FAKULTETA UNIVRZITETA U BANjOJ LUCI

Povodom obilježavanja jubileja 25 godia Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i 25 godina šumarstva Republike Srpske, organizuje se međunarodna naučna konferencija: Šumarska nauka u funkciji održivog razvoja šumarstva - 25 godina šumarstva Republike Srpske, "FORSD" - Banja Luka (Republika Srpska, BiH)

 

GLAVNI CILjEVI KONFERENCIJE:

  • - Razmjena znanja i iskustava u šumarstvu i srodnim naučnim oblastima
  • - Ostvarivanje saradnje među institucijama na međunarodnom nivou
  • - Unapređenje saradnje šumarske nauke i prakse kroz primjenu savremenih naučnih saznanja u praktičnom šumarstvu
  • - Promovisanje ciljeva održivog razvoja šumarstva i zaštite šuma i šumskih resursa na nacionalnom i globalnom nivou

Svi dostavljeni sažeci biće štampani kao konferencijski materijal, dok će pristigli naučni radovi, nakon prihvatanja i recenzije, biti objavljeni u Glasniku Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci (http://glasnik.sf.unibl.org).

 

KOTIZACIJA:

  • - Rana registracija do  30.09.2017.: 50 EUR
  • - Kasna registracija poslije 30.09.2017.: 75 EUR
  • - Studenti:: 25 EUR

 

Kotizacija uključuje konferencijski materijal, i svečanu večeru. Posjeta Nacionalnom parku Kozara plaća se odvojeno po cijeni od 15 EUR.  (http://www.npkozara.com)

IUFRO: Kalendar konferencija 

 

INFORMACIJE O SMJEŠTAJU U BANjA LUCI:

Lista hotela u Banja Luci

Listam motela u Banja Luci

Lista hostel u Banja Luci

 

Za više informacija o gradu posjetite sajt: http://www.banjaluka-tourism.com/index.php/sr/


Generalni sponzor

 

Tip Konferencija
Karakter skupa Međunarodni
Naučna oblast Prirodne nauke
Tematske oblasti Ekologija šuma i očuvanje prirodnih resursa
Urbano šumarstvo-pejzažna arhitektura
Planiranje gazdovanja šumama
Uzgajanje šuma
Zaštita šuma
Korišćenje šumskih resursa i lovstvo
Šumarska genetika, sjemenarstvo, rasadničarstvo i osnivanje šuma
Šumarska politika, ekonomika i organizacija
Prerada drveta
Jezici English, Serbian, Serbian-Latin,
Podrazumjevani jezik Serbian

Važni datumi

Vremenska zona (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Rok za dostavljanje apstrakta 24.10.2017.
Obavještenje o prihvatanju apstrakta 30.09.2017.
Rok za prijavu učešća 30.11.2017.
Početak konferencije 07.12.2017.
Završetak konferencije 09.12.2017.

Kontakti

Kontakt osoba Šumarski fakultet Banja Luka
Kontakt telefon +387 51 460 550
Adresa e-pošte conference@sfbl.org
Kontakt sajt http://forsd.ekonferencije.com/
Prezentacija konferencije forsd.ekonferencije.com


Add to Calendar 07/12/2017 09/12/2017 FORSD 2017 confOrganiser.com 01/01/2015