https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com:: Drugi kongres oftalmologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem

Kongres oftalmologa Republike Srpske

Drugi kongres oftalmologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem

Kratki naziv: II kongres oftalmologa RS

Lokacija: Banski dvor, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Drugi kongres oftalmologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem će se održati 01 - 03. Juna 2017. godine u Banjaluci
Tip Kongres
Karakter skupa Međunarodni
Naučna oblast Medicinske nauke
Tematske oblasti Orbita, kapci, suzni aparat
Tumori oka
Sestrinstvo u oftalmologiji
Pedijatrijska oftalmologija
Trauma oka
Neurooftalmologija
Refraktivna hirurgija
Uvea
Glaukom
Retina
Katarakta
Rožnjača, vežnjača
Mladi oftalmolozi
Jezici English, Serbian, Serbian-Latin,
Podrazumjevani jezik Serbian

Važni datumi

Vremenska zona (GMT -6:00) Central Time (US & Canada), Mexico City
Rok za dostavljanje apstrakta 22.05.2017.
Rok za prijavu učešća 28.01.2017.
Početak konferencije 01.06.2017.
Završetak konferencije 03.06.2017.

Kontakti

Kontakt osoba prof. dr Milka Mavija
Kontakt telefon +387 51 342 664
Adresa e-pošte kongres@oftalmolozi.rs.ba
Kontakt sajt www.oftalmolozi.rs.ba/kongres/
Prezentacija konferencije kors.ekonferencije.com


Add to Calendar 01/06/2017 03/06/2017 II kongres oftalmologa RS confOrganiser.com 01/01/2015

https://www.high-endrolex.com/10