Evropska unija – Izazovi proširenja i Zapadni Balkan

Međunarodna konferencija Evropska unija – Izazovi proširenja i Zapadni Balkan

Kratki naziv: Evropska unija – Izazovi proširenja i Zapadni Balkan

Konferencija ima za cilj da okupi eksperte i naučnike iz oblasti društvenih nauka, međunarodnih odnosa, pravnih i ekonomskih nauka, oblasti informacionih tehnologija kao i medija. Predstavljaće arenu za raspravu u pogledu različitih tema koje se odnose na Evropsku uniju, njenu stvarnost i izazove i za samu Uniju i za države koje joj pristupaju. Poseban naglasak će se staviti na proširenje Evropske unije posebno u pogledu položaja Bosne i Hercegovine kao i regiona.
-
Tip Konferencija
Karakter skupa Međunarodni
Naučna oblast Društvene nauke
    Pravo
    Ekonomija
    Političke nauke
Informacione i komunikacione tehnologije
Jezici Serbian,
Podrazumjevani jezik Serbian

Važni datumi

Vremenska zona (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Rok za dostavljanje apstrakta 06.05.2014.
Rok za prijavu učešća 20.05.2014.
Početak konferencije 29.05.2014.
Završetak konferencije 29.05.2014.

Kontakti

Kontakt osoba -
Kontakt telefon +387 (0)51 433-010
Adresa e-pošte blc@teol.net
Kontakt sajt http://www.blc.edu.ba
Prezentacija konferencije Evropska unija – Izazovi proširenja i Zapadni.ekonferencije.com


Add to Calendar 29/05/2014 29/05/2014 Evropska unija – Izazovi proširenja i Zapadni Balkan confOrganiser.com 01/01/2015