https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com:: MLADI I DEJTON – 20 godina poslije

Mladi i Dejton

MLADI I DEJTON – 20 godina poslije

Kratki naziv: MID–20

Dvadeset godina nakon potpisivanja sporazuma kojim je zaustavljen konflikt u Bosni i Hercegovini, studenti fakulteta političkih nauka dobijaju priliku da istraže i prezentuju situaciju u kojoj se mladi u Bosni i Hercegovini danas nalaze.

Gdje smo to danas? Kuda idemo? Imamo li perspektivu?
Šta i koliko mladi mogu da učine u ovoj državi? Misle li mladi o svim ovim pitanjima?

 
Na sva ova ali i mnoga druga pitanja odgovor će pokušati da da upravo ovaj projekat, zajedno sa kolegama sa: 

FAKULTETA POLITIČKIH NAUKA BANJA LUKA
FAKLUTETA POLITIČKIH NAUKA SARAJEVO
FILOZOFSKOG FAKULTETA MOSTAR

 (odsjeci: politikologija, odnosi s javnošću, socijalni rad i novinarstvo)  

 

Projekat realizuje:
Studentska organizacija Fakulteta političkih nauka u Banjoj Luci u saradnji sa Institutom za društvena istraživanja FPN BL, a uz podršku Asocijacije studenata SPONA iz Sarajeva i Hrvatskog studentskog politološkog foruma iz Mostara


Projektni tim

  • Milos Kovacevic (PR projekta)
  • Vanja Milosevic (asistent na projektu),
  • Milorad Nikšić ( Koordinator projekta)
  • Nikola Preradović (Operativni urednik)
  • Denis Šulić (stručni saradnik na projektu)


Predavači:

  • Đorđe Tomić i
  • Vlade Simović


Za sva pojašnjenja, nedoumice i informacije slobodno nas kontaktirajte na: mladi.dejton@gmail.com

Tip Konferencija
Karakter skupa Regionalni
Naučna oblast Društvene nauke
    Sociologija
    Političke nauke
Tematske oblasti Mladi i rat u Bosni i Hercegovini
Mladi i narkomanija
Mladi i nacionalne manjine
Mladi, sport i kultura
Mladi i ekonomija
Mladi i evroatlantske integracije
Mladi i bezbjesnost
Mladi i obrazovni sistem
Mladi i politički aktivizam
Mladi i politički sistem u BiH
Mladi i nacionalni i vjerski identiteti
Mladi i porodica
Jezici Bosnian, Croatian, Serbian,
Podrazumjevani jezik Bosnian

Važni datumi

Vremenska zona (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Rok za dostavljanje apstrakta 06.11.2015.
Obavještenje o prihvatanju apstrakta 15.11.2015.
Rok za prijavu učešća 18.11.2015.
Početak konferencije 16.10.2015.
Završetak konferencije 18.11.2015.
Promocija zbornika radova 04.12.2015.

Kontakti

Kontakt osoba -
Kontakt telefon -
Adresa e-pošte mladi.dejton@gmail.com
Kontakt sajt -
Prezentacija konferencije mid.ekonferencije.com


Add to Calendar 16/10/2015 18/11/2015 MID–20 confOrganiser.com 01/01/2015

https://www.high-endrolex.com/10