https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com:: OSMI MEĐUNARODNI KONGRES

Ekologija, zdravlje, rad, sport

OSMI MEĐUNARODNI KONGRES

Kratki naziv: Ekologija, zdravlje, rad, sport 2016

BANjA LUKA, 19 - 21. MAJ 2016.

Kotizacija za aktivne učesnike iznosi 200KM (100€) i obuhvata:

  1. Zbornik radova i kongresni materijal;
  2. Svečana večera;
  3. Certifikat za autora;
  4. Prisustvo predavanjima. 
Kotizacija za pasivne učesnike iznosi 100KM (50€) i obuhvata:
  1. Certifikat;
  2. Prisustvo predavanjima.

OBAVEZNO  PONIJETI UPLATNICU SA SOBOM KAKO BI MOGLI PODIĆI MATERIJAL ZA KONGRES.

Kotizacija se vrši na sljedeći način:

Za učesnike iz BiH

Unikredit banka a.d Banja Luka u korist žiro računa
551001-00023310-36
Sa napomenom za Kongres

Za ostale učesnike uplata se vrši na sljedeći način

Udruženje ZDRAVLjE ZA SVE
BOŽIDARA MIĆE BABIĆA 6
Banja Luka
Unikredit banka a.d. Banja Luka
SVIFT IBAN BLBABA 22
BROJ BA39 5517 2048 0295 3166
Sa napomenom za Kongres

Uplatu kotizacije izvršiti do 30. aprila.

Uplatu kotizacije možete izvršiti u KM žiro račun Udruženja "Zdravlje za sve" kod Unicredit banke: 551-001-00023309-39. Uplatu kotizacije u EURO možete izvršiti preko našeg IBAN-a koji bismo Vam dostavili na Vaš zahtjev.

Po izvršenoj uplati kotizacije, molimo Vas da peti primjerak sa naznačenim imenom na koga se kotizacija odnosi dostavite faksom Sekreterijata Kongresa. Kada dođete na kongres, molimo Vas da ponesete peti primjerak.

 

Tip Kongres
Karakter skupa Međunarodni
Naučna oblast Medicinske nauke
Tehničke nauke
    Zaštita životne sredine
Tematske oblasti EKOLOGIJA
ZDRAVLjE, RAD, SPORT
VASPITANjE I OBRAZOVANjE U HHI VIJEKU
Jezici English, Serbian, Serbian-Latin,
Podrazumjevani jezik Serbian

Važni datumi

Vremenska zona (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Rok za prijavu učešća 30.04.2016.
Početak konferencije 20.05.2016.
Završetak konferencije 21.05.2016.

Kontakti

Kontakt osoba Branko Dikić, generalni sekretar
Kontakt telefon tel.: +387 51 303 032
Adresa e-pošte dikic@teol.net
Kontakt sajt http://kongresbanjaluka2016.tk/
Prezentacija konferencije kongresbanjaluka.ekonferencije.com


Add to Calendar 20/05/2016 21/05/2016 Ekologija, zdravlje, rad, sport 2016 confOrganiser.com 01/01/2015

https://www.high-endrolex.com/10