https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije: Univerzitet u Beogradu - Fakultet organizacionih nauka

Univerzitet u Beogradu - Fakultet organizacionih nauka

Jove Ilića 154
Beograd, Serbia

011 3950 800
dekanat@fon.bg.ac.rs
http://www.fon.rs
: Mjesto održavanja

 

Organizacione nauke, koje doživljavaju puni razvoj u drugoj polovini 20. veka, dale su značajan doprinos razvoju privrede i društva u celini. Intenzivni razvoj organizacionih nauka definisanih u oblastima menadžmenta i informacionih sistema i tehnologija uslovio je rast efikasnosti i napredovanje poslovnih sistema. To je podstaklo nastanak velikog broja institucija visokog obrazovanja u ovoj oblasti. U bivšoj Jugoslaviji, prve ideje za formalnim obrazovanjem u oblasti organizaconih nauka pojavile su se pre više od pedeset godina. Kao plod takvih inicijativa i evidentne potrebe za obrazovanjem stručnjaka koji će voditi preduzeća i biti nosioci razvoja i promena, 1969. godine je doneta odluka o osnivanju Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu. U januaru 1971. godine odlukom Saveta Univerziteta u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka je postao članica Univerziteta.
FON ima veoma razvijenu međunarodnu saradnju, koja se odvija kroz zajedničke studijske programe, razmenu studenata, saradnika i nastavnika, zajedničke istraživačke i razvojne projekte i učešća na simpozijumima i konferencijama. Najuspešnija saradnja je ostvarena sa fakultetima iz Slovenije, Velike Britanije, Francuske, Slovačke, Nemačke, Portugala, Grčke, Austrije, Makedonije i Češke.
Ugled u akademskoj, naučnoj i stručnoj javnosti FON je gradio zahvaljujući zalaganju velikog broja istaknutih profesora, a redovni profesori Univerziteta u Beogradu koji su radili na FON-u dali su veliki doprinos koji posebno ističem. Nastavnici Fakulteta, su kao nacionalni i međunarodni eksperti, ostvarili značajne rezultate u strateškim projektima koje su vodili i u kojima su učestvovali.
Na Fakultetu je trenutno 219 zaposlenih. U nastavi radi 145 zaposlenih, od kojih je više od polovine mlađe od 35 godina. Broj redovnih profesora je 28. 
Od osnivanja je do sada diplomiralo oko 8.600 studenata. Prvi put u istoriji Fakulteta više od 400 studenata u jednoj školskoj godini diplomiralo je školske 2005/06, da bi u poslednje tri školske godine broj diplomiranih bio oko 600. Dakle, broj diplomiranih u jednoj školskoj godini je sada oko 80% od broja upisanih u prvu godinu. U prethodnoj školskoj godini 77% studenata osnovnih akademskih studija ostvarilo je 48 ESPB kao potreban uslov za upis naredne godine „na teret budžeta“. Na FON-u je, u prethodnih 40 godina, odbranjeno 236 doktorskih disertacija, a od toga 95 u poslednjih 10 godina. Do sada je odbranjeno 549 magistarskih teza u 21 naučnoj oblasti. Prvi master rad je odbranjen 2007. godine, a do sada je 376 studenata završilo diplomske akademske studije.

Mjesto održavanja

ID Naziv Početak konferencije
168 III Međunarodna konferencija Jezik struke: prošlost, sadašnjost, budućnost 26.09.2014.


Pretraga

https://www.high-endrolex.com/10