https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije: Fakultet za menadžment u Zaječaru

Fakultet za menadžment u Zaječaru

Park šuma Kraljevica bb
Zaječar, Serbia

+381 19 430 800
info@fmz.edu.rs
http://fmz.edu.rs
: Akademska institucija
: Mjesto održavanja

Fotografije

 

Fakultet za menadžment u Zaječaru osnovan je 1997. godine kao prvi privatni fakultet u Istočnoj Srbiji, i deo je Univerziteta Džon Nezbit (Megatrend univerzitet) iz Beograda.

Univerzitet Džon Nezbit je danas najveći privatni univerzitet koji u svom sastavu ima 12 fakulteta i Institut za nove tehnologije. Na ovim institucijama studira preko dvadeset hiljada studenata. 

Godinu dana pre osnivanja Fakulteta za menadžment  u Zaječaru, počela je sa radom Viša škola za menadžment.

Fakultet za menadžment nastao je iz potrebe za školovanjem visokostručnih kadrova sa područja Istočne Srbije. 

Osnivač Fakulteta je prof. dr Mića Jovanović, dobitnik svetskih priznanja za razvoj visokog obrazovanja. 

Fakultet za menadžment, od svog osnivanja do danas obrazuje kadrove iz oblasti ekonomije, biznisa i menadžmenta. Diplomirani studenti uspešno rade i primenjuju stečena znanja u privatnim i državnim kompanijama i javnoj upravi. Jedan broj diplomiranih studenata danas radi u zemljama Evropske unije, SAD, Kanadi, a najbolji studenti fakulteta koji su stekli akademsko zvanje doktora nauka, danas su nastavnici u ovoj visokoškoskoj ustanovi.

Fakultet za menadžment danas ima visoko mesto u obrazovanju, jer na savremenim i modernim studijskim programima studira oko 2000 studenata.

Potvrda dobrog rada je, svakako, i priznanje dodeljeno od strane Internacionalnog naučnog komiteta ,,EDUNIVERSAL OFFICIAL SELECTION“ kojim je Fakultet svrstan  među 1000 najboljih fakulteta menadžmenta i biznisa u svetu. Fakultet je dobitnik Povelje Kapetan Miša Anastasijević za značajne domete u razvoju visokog obrazovanja i priznanje grada Zaječara, godišnje nagrade za sveukupni doprinos u razvoju grada i opštine. 

Fakultet za menadžment je visokoškolska institucija i akreditovana je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta visokog obrazovanja. 

Svojim studentima pruža obrazovanje na studijskim programima ekonomije, biznisa i menadžmenta.

Mapa

Geo koordinate: 43.8896351 , 22.276071


Mjesto održavanja

ID Naziv Početak konferencije
401 9. MEĐUNARODNI SIMPOZUJUM O UPRAVLJANJU PRIRODNIM RESURSIMA 31.05.2019.


Pretraga

https://www.high-endrolex.com/10