https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije: Fakultet političkih nauka

Fakultet političkih nauka

Vulevar vojvode Petra Bojovića 1A
Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

+387 (0)51 304 001
info@fpnbl.org
http://fpn.unibl.org/
: Mjesto održavanja

 

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci osnovan je 2009. godine izdvajanjem četiri studijska programa Filozofskog fakulteta, i to: političkih nauka, sociologije, socijalnog rada i žurnalistike koji su bili licencirani kao trogodišnji kursevi od 180 ECTS. Prvi izabrani dekanprof. dr Nenad Kecmanović iskoristio je svoje bogato iskustvo dekana i rektora i veoma brzo pokrenuo proces relicenciranja studijskih programa iz čega su nastale četverogodišnje studije od 240 ECTS pod imenom: politikologija, novinarstvo i komunikologija, sociologija i socijalni rad.

Danas Fakultet političkih nauka pokriva preko 80% ukupne nastave vlastitim kadrovima, dok se gostujući profesori većinom angažuju na studijama drugog ciklusa, sa idejom da je važno da naši studenti imaju priliku čuti stručnjake koje im do sada nisu bili profesori na osnovnim studijama. Po završetku zgrade fakulteta, u planu je osnivanje novog studijskog programa pod nazivom Međunarodne studije, osnivanje instituta za društvena istraživanja, formiranje vlastite biblioteke sa digitalnim fondom, jačanje izdavačke djelatnosti, pokretanje još stručnih kurseva po modelu cjeloživotnog obrazovanja, te pokretanje trećeg ciklusa studija.
 
 
Fakultet političkih nauka ima za cilj da postane prepoznatljiv brend kako Univerziteta u Banjoj Luci tako i Republike Srpske.

Čitaonica


Pretraga

https://www.high-endrolex.com/10