https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu


Beograd, Serbia

011/ 2638-622
info@fil.bg.ac.rs
http://www.fil.bg.ac.rs/
: Mjesto održavanja

 

Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu čuva sećanje i neguje visokoškolsku tradiciju začetu u Velikoj školi, Liceju. Razvijajući od 1873. filološko-umetničke discipline, a od 1960. i zaseban Filološki fakultet, Univerzitet podržava Filološki fakultet i u tim prilikama, kao i u 21. veku, kada dobija akreditaciju za potpuno reformisane i prema evropskom kontekstu obrazovanja oblikovane nastavne planove.
Uvođenje principa Bolonjskog procesa u obrazovanje, fleksibilnost nastavnih planova, izbornost predmeta, razmena studenata i nastavnika na osnovu različitih programa i projekata EU, planiranje učenja na daljinu, karakterišu sadašnji obrazovni prostor. Ujednačavanje obrazovanja u prilikama u kojima se promovišu kompetitivnost, razmena studenata i nastavnika, porast broja privatnih univerziteta, internacionalno partnerstvo i otvoreni akademski programi, zahtevi su današnjeg doba, izazov studentima koji su na početku svoga akademskog puta i profesionalne karijere.
Poštovanje principa proisteklih iz procesa usaglašavanja i uključivanja u evropski obrazovni prostor zahteva disciplinu i posvećenost svojim obavezama. U tom smislu, pravovremeno i odgovorno, valjalo bi da pažljivo sagledate sopstvene potrebe i interesovanja pri kreiranju liste izbornih predmeta i u Studentskoj službi i kod predmetnih nastavnika. Od samog početka svojih studija valja da budete svesni tipične strogosti zahteva, skoro srednjoškolskog tipa, po kojoj se od vas očekuje redovno posećivanje nastave, ispunjavanje predispitnih obaveza, učešće na času i u pojedinačnim projektima. pro raspoređivanju svojih obaveza i Mada smo vam pri uručivanju indeksa nakon upisa skrenuli pažnju na nekoliko izuzetno važnih činjenica, koje ne smete zaboravljati tokom školske godine i na koje će vas podsećati i vaši predmetni nastavnici i administracija koja je u funkciji vašeg uspešnijeg studiranja, molimo vas da pažljivo pročitate i uputstva iz Informatora. I to Informatora objavljenog 2012. godine, a ne na pojedinim sajtovima postavljenih ranijih verzija, sa informacijama koje se ne odnose na vašu generaciju. Tokom školske godine imaćete različite oblike nastave, predavanja, vežbanja, praksu, ispite, ali ćete sigurno imati vremena i za organizovanje u studentskim organizacijama, Studentskom parlamentu, Savezu studenata, kao i za kontakte sa studentom prodekanom.
Filološki fakultet je, ustvrđeno je to s pravom u vašem informatoru, najveća akademska ustanova ovakve vrste u našoj zemlji i jedna od najvećih na jugoistoku Evrope. Fakultet u okviru koga se izučavaju jezici, književnosti, kulture, bibliotekarstvo i informatika na 30 nastavnih grupa jeste evropski i kosmopolitski, kako po širokom spektru obrazovnih profila, tako i po uključenosti u svetske obrazovne i naučne tokove, o čemu svedoče dva zajednička master programa sa francuskim univerzitetima, koordinacija Tempus projektom Reforma nastave jezika u Srbiji, brojne međunarodne naučne konferencije, kao i četrdesetjednogodišnje angažovanje Međunarodnog slavističkog centra, Centra za naučni rad i naučno izdavaštvo i nešto novijih, Centra za srpski jezik kao strani, Instituta Konfucije, Ruskog centra, Instituta Kamoeš i drugih koje ćemo tek pokretati.

Mjesto održavanja

ID Naziv Početak konferencije
166 Humanizam: kultura ili iluzija? 15.05.2014.


Pretraga

https://www.high-endrolex.com/10