https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije: Tehnički fakultet

Tehnički fakultet

Đure Đakovića bb
Zrenjanin, Serbia

+ 381 23 550 515
dekanat@tfzr.uns.ac.rs
www.tfzr.uns.ac.rs
: Akademska institucija
: Mjesto održavanja

Fotografije
Video

 

Kratak istorijat

U okviru Univerziteta u Novom Sadu, godine 1974. u Zrenjaninu je osnovan Pedagoško-Tehnički fakultet kao visokoobrazovna naučna organizacija za školovanje kadrova za politehničko obrazovanje i vaspitanje. Od 1986. godine Fakultet nosi naziv Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin". Pored nastave, vrši i sledeće delatnosti: naučno-istraživacki rad, prenošenje rezultata nauke u cilju racionalizovanja visokog školstva i unapređenja privrede i društva.

Mapa

Geo koordinate: 45.3795864 , 20.379817


Mjesto održavanja

ID Naziv Početak konferencije
389 Information Technology and Development of Education 2016 10.06.2016.


Pretraga

https://www.high-endrolex.com/10