Post litijumske baterije – kada

1. Stane Pejovnik, University of Ljubljana, Slovenia
2. Genorio Boštjan, Faculty of Chemistry and Chemical Technology Večna pot 113, 1000 Ljubljana, Slovenia

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 17.07.2019.

Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove