Kongres nastavnika matematike RH

6. kongres nastavnika matematike RH

Kratki naziv Kongres nastavnika matematike RH
Kongres je namijenjen učiteljima razredne nastave, učiteljima matematike u osnovnim te nastavnicima matematike srednjim školama. Glavna tema Šestog kongresa je Suvremeni pristup učenju i poučavanju matematike.
-
Tip Konferencija
Karakter skupa Nacionalni
Naučna oblast Formalne nauke
    Matematika
Jezici Croatian,
Podrazumjevani jezik Croatian

Važni datumi

Vremenska zona (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Rok za dostavljanje apstrakta 15.03.2014.
Rok za prijavu učešća 01.04.2014.
Početak konferencije 01.07.2014.
Završetak konferencije 03.07.2014.

Kontakti

Kontakt osoba Tanja Soucie
Kontakt telefon -
Adresa e-pošte soucie.tanja@gmail.com
Kontakt sajt -
Prezentacija konferencije kongresnastavnikamatematikeRH.ekonferencije.com


Add to Calendar 01/07/2014 03/07/2014 Kongres nastavnika matematike RH confOrganiser.com 01/01/2015