https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com - naučni skupovi, radovi, autori...

Cijene

Cijene za korišćenje platforme eKonferencije zavise od modula koji će se korisititi te od broja učesnika konferencije.

Kontaktirajte nas: https://ekonferencije.com/sr/kontakti

MODULI:

LIČNI SAJT:  Svaki registrovani korisnik može da kreira vlastiti sajt po cijeni od svega 15 evra na godišnjem nivou.


Informacije o događaju: naziv, opsi, logotip, jezici konferencije, važni datumi, tematske oblasti, kontakt podaci, podaci o lokacijama, organizatorima, sponzori sekcije (članci), unos foto i video sadržaja, objava dokumenata. Organizator može samostalno da unese podatke. Ukoliko naš tim pruža podršku pri kompletiranju podataka - cijena je 20Evra
Organizatori konferencije je potrebno da na svoj sajt postave link ka eKonferenceije.com (confOrganiser.com).

Prijava rada: Kreiranje obrasca za prijavu sažetaka i integranog rada, pretraga radova i autora po različitim kriterijima, kreiranje različitih dijagrama i  izvještaja uključujući i knjigu sažeta. Eksport podataka u Microsoft Word i Excel. Slanje obavještenja autorima. Pored integralnog rada moguć unos i pratećih prezentacija video zapisa ilaganja.

Recenzije: Kreiranje obrasca za recenzije, kreiranje liste  recenzenata i njihova zaduženja za radove (moguće zaduživanje za tematske oblasti ili pojedinačnim radovima), pregled pojedinačnih i zbirnih recenzija. Promjena statusa rada na osnovu rezultata recenzije (da lije rad prihvačen, odbačen,..).  Ovaj modul umnogome štedi vrijeme organizatora jer nema više potrebe posredovanja u dostavljanju autorovih radova recenzentu i bornuto. Sav proces je automatizovan, a pri tome anutor i recenzent nemaju informacije jedan o drugome.

Program konferencije: Nakon recenzije prihvaćeni rasovi se razvrstavaju u sesije, a potom kreira program konferencije za svaku salu - svaku sesiju.

Prijava učešća i anketa: Kreiranje obrasca za prijavu učešća uključujući različite usluge konferencije, popuste po grupama i vremenu. Pregled prijavljenih učesnika, evidencija uplata. Ovaj modul omogućava i kreiranje elektronskog upita za učesnike konferencije

Android aplikacija za evidenciju učešća: Preduslov za korišćenje aplikacije je korišćenje modula za "Prijavu učešća". Iz sistema se generišu QR  kodovi i pri ulasku na predavanje ili prezentaciju pomoću mobilne aplikacije se evidentira prisustvo. Na taj način se veoma lako dobijaju podaci koja su rpedavanja bila najposjećenija, a posjetiocima predavanja se može dati mogućnost da ocjenjuju predavačae, radove.. Obrada podataka je automatska...

Android aplikacija za događaj: bolja vidljivost konferencije , niz funkcinalnost korisnih za učesnike konferencije (geolokacije konferencije - mjesto održavanja - objekti za smještaj,..), pregled prijavljenih radova, učesnika konferencije, 

Sajt konferencije: svaka konferencija ima mogućnost kreiranja sajta sa vlastitim poddomenom ili domenom. Izložene cijene se iznose na manje dorade postojećih templejta. Izrada sajtva sa posebno zahtjevnim dizajnom se dodatno naplaćuje. U sajt konferencije se uključuju sve funkcionalnosti od prijavnih obrazaca, pregleda prijavljenih autora i radova...

Napomena:  Kupovinom više od 3 modula, cijena se za svaku naredni modul smanjuje za 10%

 Broj učesnika1 - 5051 - 100101 - 200201 - 500501 - neograničen broj učesnika
Informacije o događaju 0 - 20    0 - 20  0 - 30  0 - 30   0 - 30 
Prijava rada  399  499  599 699  799
 Recenzije  299  399  499  599  699
 Program konferencije  219  330  439  549  659
Prijava učešća i anketa  399  499  599  699  799
Mobilna aplikacija za evidenciju učešća  999  1299  1399  1499  1599
Android aplikacija događaja  999  1199  1299  1499  1599
 Sajt događaja  599  1199  1299  1399  1499

Datum: 21.12.2015.   

https://www.high-endrolex.com/10