https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com - naučni skupovi, radovi, autori...

O nama

eKonferencije - Vaš stručni saradnik 

eKonferencije su jedinstven sistem elektronske podrške organizaciji naučnih, stručnih skupova, zasnovan na Cloud computing tehnologiji. Pogodnost sistema je to što bez ulaganja u IT, infrastrukturu, stručnjake, softver i prostor, potencijalni organizator ima mogućnosti da jednostavno, brzo i kvalitetno organizuje naučni skup, kongres ili konferenciju.

eKonferencije omogućavaju korištenje platforme neograničenom broju konferencija, nude modularni sistem, sa visokim stepenom automatizacije, uz smanjenje mogućnosti gubljenja podataka, te smanjenje  organizacionih troškova. 

Nakon registracije i unosa osnovnih podataka o konferenciji sistem je spreman za prihvatanje sažetaka, gotovih radova, pratećih prezentacija, video sadržaja i dr. 

Za organizatora donosi niz  koristi, od kojih izdvajamo bržu organizaciju, manje angažovanje  vlastitih resursa, poboljšanja kvaliteta organizacije, manje finansijske troškove, bolju  promociju naučnog skupa i dr.

Iz sistema je moguće generisati niz korisnih izvještaja. Među njima i knjigu sažetaka, listu autora , mogućnost različitih analiza i njihovo predstavljanje pomoću dijagrama  održanih konferencija, automatsko kreiranje dijagrama. Organizatoru se smanjuju troškovi i po pitanju hardverskih ulaganja.

Podaci o održanim konferencijama i pristiglim radovima  se ne brišu iz baze podataka. Konferencije je moguće pretraživati i grupisati po većem broju kriterija među njima su naučne oblasti i države u kojima se održavaju. Tako grupisane informacije je moguće dobiti na posebnim portalima ili poddomenima.

Korisnik sistema (organizator, recenzent, autor) se samo jednom registruje na sistem.

Lokacije bitne za skup su označavane na mapi radi lakšeg dolaska i snalaženja učesnika skupa.

Vizija našeg preduzeća je da postanemo vodeći u pružanju stručne pomoći i tehničke podrške za organizovanje i pripremanje različitih konferencija, seminara i sl. 


Misija
Razvoj kvalitetnog Cloud sistema podrške organizatorima različitih konferencija, seminara i sl., Stvaranje što kompletnije baze podataka o konferencijama, naučnim skupovima razvrstanih po naučnim oblasitima i teritorijalnom principu, baze naučnih i stručnih radnika (autora) i njihovih naučnih, stručnih i preglednih radova, prezentacija i video zapisa sa održanih konferencija.

Spot eKonferencije - sniman povodom učešća tima eKonferencije u takmičenju za Najbolju tehnološku inovaciju u 2011. godine za Srbiju i Republiku Srpsku.

Preuzmite flajer eKonferencije
Preuzmite flajer sa osnovnim funkcionalnostima sistema eKonferencije (ćirilica, latinica)


Datum: 16.12.2013.   

https://www.high-endrolex.com/10