https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com - naučni skupovi, radovi, autori...

Reference

Usluge eKonferencije klaud komjuting sistema koristili su:

  1. Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  2. Mašinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  3. Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  4. Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  5. ...

Pogledajte neke od izjava naših zadovoljnih korisnika:

Prof. dr Miroslav Rogić, dekan Mašinskog fakulteta u Banjoj Luci govori o iskustvima korišćenja Cloud Computing sistema eKonferencije.com u organizaciji naučnih skupova. Mašinski fakultet u Banjoj Luci je prvi put koristio eKonferencije.com u organizaciji 10-te jubilarne Međunarodne konferencije o dostignućima iz oblasti elektrotehnike, mašinstva i informacionih tehnologija DEMI 2011.

 

Mr sc. dr med Nataša Tomić, predsjednik Udruženja fizijatara Republike Srpske, govori o iskustvima korišćenja sistema eKonferencije u organizaciji IV kongresa fizijatara BiH 


Datum: 30.12.2013.   

https://www.high-endrolex.com/10