International conference on accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology

DEMI 2011

Kratki naziv: DEMI 2011

Lokacija: , Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Mašinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Tradicionalno, Svake Druge Godine organizuje međunarodnu Konferenciju o dostignućima elektrotehnike, mašinstva i informatike, DEMI. Konferencija DEMI 2011 je jubilarna, deseta po redu Što ukazuje na činjenicu da

Mašinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Tradicionalno, Svake Druge Godine organizuje međunarodnu Konferenciju o dostignućima elektrotehnike, mašinstva i informatike, DEMI. Konferencija DEMI 2011 je jubilarna, deseta po redu Što ukazuje na činjenicu da

Tip Konferencija
Karakter skupa Međunarodni
Naučna oblast Tehničke nauke
    Saobraćaj
Jezici English, Serbian-Latin,
Podrazumjevani jezik Serbian-Latin

Važni datumi

Vremenska zona (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Rok za dostavljanje apstrakta 29.04.2011.
Rok za prijavu učešća 29.04.2011.
Početak konferencije 26.05.2011.
Završetak konferencije 28.05.2011.

Kontakti

Kontakt osoba -
Kontakt telefon +387 51 433 000
Adresa e-pošte demi@unibl.rs
Kontakt sajt http://demi.rs.ba/2011/
Prezentacija konferencije demi.ekonferencije.com


Add to Calendar 26/05/2011 28/05/2011 DEMI 2011 confOrganiser.com 01/01/2015